صفحه نخست

نحوه تماس با ما

اخبار و رویدادهای هواشناسی


آشنائي مختصر با اداره كل هواشناسي استان اردبيل

مقدمه :

امروزه دانش هواشناسي به عنوان بستر مناسبي در برنامه ريزيهاي علمي و فني ضرورت يافته است و  كاربرد اين اين علم در زمينه هائي نظير ، صنعت توريسم، كشاورزي، بهداشت عمومي، انرژيهاي نو، شهرسازي، توسعه پايدار، ترابري جاده اي دريائي  و هوائي، راهسازي، راهداري، كاهش آثاربلاياي طبيعي كاملاً روشن  و مشهود مي باشد.

سازمان هواشناسي  در راستاي تاُمين نيازهاي آماري  فعاليت مستمر انجام داده ، و مي دهد ، و يكي از اهداف بنيادي خود را ارتقاء سطح كيفي  و كمي دادهها و اطلاعات هواشناسي  در سطح كشور قرار داده است .

اداره كــل هواشنـــاسي استــان اردبيل  نيز يكي از زير مجموعه هاي سازمان هواشناسي كشور است كه در گوشه اي از كشور عزيزمان در دامنه كوه هميشه برافراشته سبلان  انجام وظيفه مي نمايد.

 

 وضعيت ايستگاههاي استان  قبل از استان  و بعد از استان  شدن :

اردبيل  قبل از استان شدن  داراي يك ايستگاه سينوپتيك 2 ايستگاه كليماتولوژي  4  ايستگاه باران سنجي  بود، ولي بعد از استان  شدن ضمن اينكه اداره سينوپتيك اردبيل به اداره كل توسعه پيداكرد ، يك مركزتحقيقات كاربردي هواشناسي نيز در مركز استان احداث شده ، و تعداد زيادي ايستگاههاي هواشناسي در استان داير گرديد، كه شرح آنها به صورت زير مي باشد:

استان اردبیل دارای 12 ایستگاه سینوپتیک هواشناسی به شرح ذیل می باشد:

2 ایستگاه فرودگاهی (اردبیل و پارس آباد) و فرودگاه اردبیل مجهز به سامانه Cat II

2 ایستگاه تحقیقات هواشناسی کشاورزی(اردبیل و پارس آباد)

3 ایستگاه سینوپتیک اصلی

5 ایستگاه سینوپتیک تکمیلی

11 ایستگاه هواشناسی خودکار

4 ایستگاه خودکار جاده ای

14 ایستگاه بارانسنجی خودکار

38 ایستگاه بارانسنجی معمولی

 

فعاليتهاي مستمر و روتين اداره كل هواشناسي استان اردبيل :

1ـ ثبت آمار و اطلاعات پارامترهاي جوي

2ـ گزارش ساعت به ساعت اطلاعات جوي  از بسترهای مخابراتی موجود(وایرلس، سوئيچ)  به تهران  و از تهران به سايركشورها و همچنين دريافت كليه اطلاعات موردنياز از سازمان مركزي هواشناسي

3ـ پردازش آمار و اطلاعات  جوي استان و ايجاد بانك اطلاعاتي  و ارائه آمار و اطلاعات جوي  به كليه كاربران

4ـ ارائه تحليل جوي  و اقليمي  بطور هفتگي، ماهيانه، فصلی و سالیانه و ارسال  به ارگانهاي مختلف

5ـ صدور پيش بيني هاي   24 و 48 ساعته جوي  و هفتگي براي مناطق مختلف استان 

6ـ ارائه اطلاعات جوي  جهت ترابري هوائي  براي فرودگاه اردبيل  وپارس آباد

7ـ همكاري بانهادهاي مختلف استان  و ارائه آمار و اطلاعات جوي جهت كارهاي اجرائي  و تحقيقاتي

8ـ برگزاري مستمر جلسه هواشناسي كشاورزي  و صدورتوصيه هاي كشاورزي با همكاري كارشناسان جهادكشاورزي  و پخش اين توصيه ها ازصداوسيما

9ـ همكاري تنگاتنگ با اداره کل مدیریت بحران استان و صدوراطلاعيه ها و اخطاريه هاي جوي  قبل از وقوع مخاطرات جوی در راستاي كاهش خطرات ناشي ازآنها

10ـ تهيه بولتن كشاورزي  از خصوصيات فنولوژيكي و اقليمي گياهان مورد تحقيق  بصورت هفتگي، ماهانه و فصلی

11ـ همكاري با دانشگاهها و مدارس استان در راستاي آشنائي دانشجويان  و دانش آموزان  ازفعاليت هاي هواشناسي

12ـ اطلاع رساني ازطريق سيستم هواگوي خوکار (134) به شهروندان استان،اين اطلاع رساني شامل اعلام وضعيت جوي استان  و شهرهاي مختلف، پيش بيني 24 ساعته، توصيه هاي كشاورزي  و اطلاعيه ها واخطاريه هاي احتمالي است .

13ـ ارائه طرحهاي پايه وكاربردي  ونيز مقالات مختلف در راستاي توسعه استاني

14ـ همكاري با دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي، از قبيل ارائه آمـار و مشـاوره در هواشنـاسي،جغرافيـاي طبيعـي، كشاورزي، انرژي، آب، توسعه شهري و ...    

15- اطلاع رسانی آخرين وضعيت جوي استان از طريق صدا و سیمای مرکز اردبیل بصورت 10 گزارش خبری در روز

 

دورنماي توسعه هواشناسي  دراستان اردبيل :

 رسيدن به دورنماي متصورشده درذهن كاركنــان هواشناسـي استـان ،عنايت مسئولین سازمان مركــزي هواشناسی کشور و مسئولین استان را مي طلبــد،البته يك تعداد پروژه هائي نيزهست كـــه همكاري چنــدين دستـگاه اجــرائي رانياز دارد،بعنوان مثال  احـداث ايستگاه كاوش جوبالا يا احداث ايستـگاههاي هواشناسي جاده اي .

درهرحال  دورنماي توسعه هواشناسي  بشرح ذيل  ترسيم شده است .

1ـ تاسیس ايستگاه كاوشگر جو بالا

2ـ نصب رادار در استان

3- تکمیل فازهای بعدی سامانه هشدار سریع

4ـ احداث ايستگاه خودکار جاده ای در کلیه مناطق كوهستاني استان

5ـ نصب هوانمادرمركز شهر و ديگرميادين پرجمعيت

6ـ انجـام  پروژه های مورد نیاز استان از قبیل

الف) پروژه مكان يابي مناطق سيل خيز استان اردبيل

ب) اجراي پديده مه زدائي در فرودگاه اردبيل

7- برپائی همايش هاي مرتبط با علوم هواشناسي (مشابه همايش ملي كاهش اثرات بلاياي جوي و اقليمي كه در فروردين 1388 در اردبيل برگزار شد)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان هواشناسی کشور و اداره کل هواشناسی استان اردبیل می باشد و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با ذکر منبع از محتویات آن استفاده نمایند.