سامانه خدمات الکترونیکی اداره کل هواشناسی استان اردبیل راه اندازی شد.

با ایجاد این سامانه الکترونیکی کاربران هواشناسی می توانند بدون مراجعه حضوری از طریق این سامانه کلیه درخواست های خود را از هواشناسی استان اردبیل دریافت نمایند. خدمات الکترونیکی كه در زير آورده شده در صفحه اصلی وب سایت هواشناسی اردبیل نيز قابل دسترسی می باشد.

 

1- مناقصه و استعلام در هواشناسي

2- فرم درج شکايات

3- فرم درخواست آمار

4- فرم درخواست بازديد

5- فرم درخواست پيش بيني

6- فرم پيشنهاد و نظرخواهي

7- سيستم پرسش و پاســـخ

8- ارسال گروهی پیامک کوتاه