صفحه نخست

تازه های هواشناسی

اخبار و رویدادهای هواشناسی

برگزاری جلسه ترویجی با مشارکت مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی و هواشناسی استان اردبیل

به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان اردبیل، اداره کل هواشناسی و مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی اردبیل روز دو شنبه 28 خرداد جلسه ترویجی در خصوص ویژگیهای ژنوتیپی و فنوتیپی گندم رقم حیدری و اروم برگزار نمودند.

این جلسه در راستای آشنایی کارشناسان مراکز خدمات جهاد کشاورزی اردبیل با ویژگیها و مقاومت این ارقام در برابر سرمازدگی و برخی بیماری های رایج و تاثیر پارامتر های اقلیمی بر رشد و عملکرد این ارقام برگزار گردید.

در پایان این جلسه مقرر گردید کارشناسان مراکز خدمات جهاد جهت تبادل تجربیات و استفاده از پتانسیل های کارشناسان حوزه تهک هواشناسی اردبیل جلسات جداگانه ای را در مراکز مختلف خدمات جهاد جهت توجیه نحوی استفاده کشاورزان از خدمات و توصیه های هواشناسی هماهنگی و برگزار نمایند.

 

 

منبع خبر:

روابط عمومی هواشناسی استان اردبیل

جايگاه اينترنتي خبر :

http://www.ardebilmet.ir/to/khbar/1397/1397-03-28(tahak).htm

تاريخ خبر :

31 / 03 / 1397