صفحه نخست

تازه های هواشناسی

اخبار و رویدادهای هواشناسی

 

افزایش بارش استان اردبیل در سال زراعی 97-1396

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان اردبیل، علی دولتی مهر مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت در سال زراعی 97-96 ، میانگین بارش استان 323 میلیمتر ثبت گردیده است که نسبت به بارش در دوره مشابه سال گذشته و بلند مدت (که 260 و 306 میلیمتر ثبت گردیده) بترتیب 25 و 6 درصد افزایش یافته است.

وی افزود بیشترین افزایش بارش در مدت یادشده نسبت به بلند مدت متعلق به شهرستان مشکین شهر با 24 درصد و بیشترین کاهش نیز متعلق به شهرستان نمین با 21 درصد می باشد.

شهرستانهای نیر،  پارس آباد، گرمی و سرعین بترتیب بین 9 تا 14 درصد بیشتر از میانگین بلندمدت افزایش بارش را تجربه کرده اند.  این در حالی است که بارش در شهرستانهای کوثر و خلخال بترتیب 14 و 4 درصد کمتر از میانگین بلندمدت گزارش شده است. بارش در شهرستانهای اردبیل و بیله سوار تقریبا نزدیک نرمال (حدود 3 درصد افزایش) بوده است.

علی دولتی مهر خبر داد مجموع بارش در مقایسه با سال گذشته در کلیه ایستگاههای استان افزایش بارش رخ داده است که بیشترین افزایش بترتیب متعلق به مشکین شهر و پارس آباد  با 45و 44 درصد و کمترین افزایش متعلق به کوثر با 4 درصد می باشد. افزایش بارش در ایستگاههای بیله سوار، نیر، نمین، سرعین و گرمی بین 15 تا 20 درصد و در ایستگاه  خلخال 12 درصد گزارش شده است.

علی دولتی مهر  بیان داشت که در رتبه بندی کشوری نیز استان اردبیل در بین 7 استانی که نسبت به بلند مدت افزایش بارش داشته اند در رتبه پنجم قرار دارد. ضمنا در مقایسه با سال گذشته استان اردبیل دربین 11 استان که افزایش بارش داشته اند در مقام سوم قرار دارد(20 استان با کاهش بارش مواجه هستند). 

 

 

 

منبع خبر:

روابط عمومی هواشناسی استان اردبیل

جايگاه اينترنتي خبر :

http://www.ardebilmet.ir/to/khbar/1397/1397-07-07(rain).htm

تاريخ درج خبر :

08 / 07 / 1397