صفحه نخست

تازه های هواشناسی

اخبار و رویدادهای هواشناسی

 

مشارکت هواشناسی استان اردبیل در برگزاری دو کنفرانس بین المللی

"دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم " و "اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست"  با حمایت اداره کل هواشناسی استان اردبیل  در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان اردبیل، سیاوش محمدی مدیر کل هواشناسی استان بعنوان یکی از سخنرانان مراسم افتتاحیه این کنفرانس، گفت:موضوع صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست ، اولین گام برای توسعه پایدار در هر منطقه ای می باشد و در توسعه پایدار همراه با رشد اقتصادی و اجتماعی، بایدنیازهای همه افراد جامعه تامین و درکنار آن صیانت از منابع طبیعی و حفظ محیط زیست هم صورت گیرد .محمدی با بیان اینکه  دستیابی به این نوع توسعه مستلزم توجه به توان اقلیمی منطقه می باشد گفت فراسنج های هواشناسی مانند دما، باد،رطوبت ،بارش و تبخیر در هر اقلیمی متفاوت می باشد و در هر توسعه ای باید به این پارامترها توجه کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت:گرمایش کره زمین، یکی از عوامل تاثیرگذار بر منابع طبیعی و محیط زیست.می باشد.افزایش دما،ذوب شدن یخ‌های قطبی، افزایش تعداد روزهای همراه با گردوغبار، افزایش فراوانی وقوع بارش های سنگین وخشکسالی، همه این موارد از یک طرف مرتبط با گرمایش زمین.و از طرف دیگر بی توجهی به توان اقلیمی مناطق مختلف کشور می باشد.

در حاشیه این کنفرانس ریاست دانشگاه محقق اردبیلی و مدیران دستگاههای اجرائی از غرفه هواشناسی بازدید نمودند

 

 

 

منبع خبر:

روابط عمومی هواشناسی استان اردبیل

جايگاه اينترنتي خبر :

http://www.ardebilmet.ir/to/khbar/1398/1398-06-09(hamayesh).htm

تاريخ درج خبر :

10 / 06 / 1398