صفحه نخست

تازه های هواشناسی

اخبار و رویدادهای هواشناسی

 

اطلاعیه فراخوان طرح  پژوهشی سال 1398 اداره کل هواشناسی استان اردبیل

کلیه دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، به صورت مستقل و همچنین دستگاه های اجرایی، تولیدی، خدماتی و افراد حقیقی از طریق مراکز و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی می توانند با تکمیل و ارسال کاربرگ های پیوستی تعیین شده در قالب اولویت های پژوهشی اداره کل هواشناسی استان اردبیل  با عنوان "افزایش دقت در پیش بینی مه در فرودگاه اردبیل" که توسط کارگروه تصویب شده در انجام طرح های پژوهشی، کاربردی مشارکت نمایند.

آخرین مهلت ارسال کاربرگ های طرح های پژوهشی به دبیرخانه واقع در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل، روز شنبه مورخ 11/08/1398 می باشد

 

 

 

 
 

 

منبع خبر:

روابط عمومی هواشناسی استان اردبیل

جايگاه اينترنتي خبر :

http://www.ardebilmet.ir/to/khbar/1398/1398-08-05(tafahomname).htm

تاريخ درج خبر :

05 / 08 / 1398