صفحه نخست

تازه های هواشناسی

اخبار و رویدادهای هواشناسی

 

نشريات هواشناسي استان اردبیل

جهت دريافت نشريه دلخواه روي آن كليك نمائيد

سال 1399

1- ماهنامه فروردین 99

2- ماهنامه اردیبهشت 99

3- ماهنامه خرداد 99

فصلنامه بهار 99  

4- ماهنامه تیر 99

5-  ماهنامه مرداد 99

6- ماهنامه شهریور 99

فصلنامه تابستان 99  

 

7- ماهنامه مهر  99

8- ماهنامه آبان 99

9- ماهنامه آذر 99

فصلنامه پاییز 99  

 

10- دی ماه 99  

11- بهمن ماه 99

12- اسفند 99

 فصلنامه زمستان 99

                                                

                                                   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سال 1398

1- ماهنامه فروردین 98

2- ماهنامه اردیبهشت 98

3- ماهنامه خرداد 98

فصلنامه بهار 98

4- ماهنامه تیر 98

5- ماهنامه مرداد 98

6- ماهنامه شهریور 98

فصلنامه تابستان 98

7- ماهنامه مهر 98

8- ماهنامه آبان 98

9- ماهنامه آذر 98

فصلنامه پاییز 98

10- ماهنامه دی 98

11- ماهنامه بهمن 98

12- ماهنامه اسفند 98

فصلنامه زمستان 98

 

 

 

 
 

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان هواشناسی کشور و اداره کل هواشناسی استان اردبیل می باشد و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با ذکر منبع از محتویات آن استفاده نمایند.