برگزاری نشست تخصصی مدیریت منابع آب و سازگاری با خشکسالی  در اردبیل
 

بازدید معاون عمرانی استانداری از اداره هواشناسی فرودگاهی اردبیل

 

برگزاری مسابقه نقاشی  فرزندان کارکنان هواشناسی ا

 

افتتاح استدیوی ویژه خبر زنده هواشناسی در استان اردبیل

 

منتخبین ایده‌های نو و کارشناسان برتر سازمان هواشناسی کشور معرفی شدند

 
 
دریافت اپلیکشن موبایل سازمان هواشناسی کشور
 

نقشه مناطق

پرخطر استان اردبیل