دیدار مدیرکل هواشناسی استان با فرماندار خلخال
 
هواشناسی اردبیل منتشر کرد
 

جلسه تهک با مدیریت ترویج سازمان جهاد کشاورزی اردبیل

 

تاکید استاندار اردبیل برای

استفاده از پیش آگاهی های

 جوی صادر شده در هواشناسی استان

 
جلسه هماهنگی اعلام تعطیلی مدارس استان اردبیل تشکیل شد
 

برگزاری دوره آموزشی تحت عنوان "کمک های اولیه"

 
مراسم تجلیل از بازشسته هواشناسی اردبیل
 

انتخاب پژوهشگر برتر کشور

از هواشناسی اردبیل

 

نقشه مناطق پرخطر استان اردبیل

 

امضاء تفاهم نامه همکاری

 هواشناسی وجهادکشاورزی

 استان اردبیل