همکاری دستگاههای دولتی برای ارتقای آگاهی کشاورزان از سامانه توسعه هواشناسی کاربردی تهک
 

نشست

معاون وزیر راه و شهرسازی

 با نماینده مردم اردبیل و

 عضو کمیسیون برنامه

و بودجه مجلس

 

برگزاری جلسه بررسی

 لزوم ایجاد سامانه

 هشدار سیل

در استان اردبیل

 

پیش‌بینی طوفان

و اطلاع‌رسانی به‌موقع

هواشناسی اردبیل