دریافت اپلیکشن موبایل سازمان هواشناسی کشور
 
تاسیس پایگاه مقاومت بسیج اداره ‌کل هواشناسی اردبیل
 
برگزاری هفتمین کمیته "هوا_راه" استان اردبیل

 

برگزاری دوره آموزشی

 "ابرشناسی در ایستگاه های همدیدی"

 
ارایه تهک گردشگری در استانداری اردبیل
 
ارائه طرح مانیتورینگ خشکسالی در شورای آب استان اردبیل
 
 

تاکید استاندار اردبیل برای

استفاده از پیش آگاهی های

 جوی صادر شده در هواشناسی استان

 
جلسه هماهنگی اعلام تعطیلی مدارس استان اردبیل تشکیل شد
 

نقشه مناطق پرخطر استان اردبیل