صفحه نخست

نحوه تماس با ما

اخبار و رویدادهای هواشناسی

رديف 

نام سازمان یا مرکز

آدرس وب سايت

آدرس تلگرام

1

سازمان هواشناسي کشور

www.weather.ir

@Irimo_metbot

2 مرکز ملی پایش و هشدار خشکسالی www.ndwmc.irimo.ir @irimo1
3

مرکز ملي اقليم(پژوهشکده اقلیم شناسی)

www.cri.ac.ir

 

4

پژوهشکده هواشناسی

www.asmerc.ir

 

 

رديف 

نام استان

آدرس وب سايت

آدرس تلگرام

1

آذربايجان شرقي

www.eamo.ir @azaririmo

2

آذربايجان غربي

www.azmet.ir

@metazar

3

اردبيل

www.ardebilmet.ir

@ardebilmet

4

اصفهان

www.esfahanmet.ir

@esfahanmet

5

البرز

www.alborz-met.ir

@AlborzMetoffice

6

ايلام

www.ilammet.ir

 

7

بوشهر

www.bushehrmet.ir

@iran_weather_bushehr

8

تهران

www.tehranmet.ir

 

9

چهارمحال وبختياري

www.chaharmahalmet.ir

@chbmet

10

خراسان رضوی

www.razavimet.ir @mashhadmet

11

خراسان جنوبی

www.skhmet.ir

@birjandweather

12

خراسان شمالی

www.nkhmet.ir

@nkhforecast

13

خوزستان

www.khuzestanmet.ir

@khzmet

14

زنجان

www.zanjanmet.ir

@zanjanweather

15

سمنان

www.semnanweather.ir

 

16

سيستان وبلوچستان

www.sbmet.ir

@sbmet

17

فارس

www.farsmet.ir

 

18

قزوين

www.qazvinmet.ir

@Havashenasi_Ghazvin

19

قم

www.ghommet.ir

 

20

كردستان

www.kurdistanmet.ir

@kurd_met

21

كرمان

www.weather.kr.ir

 

22

كرمانشاه

www.kermanshahmet.ir

@kermanshahmet

23

كهكيلويه و بوير احمد

www.kbmet.ir

 

24

گلستان

www.golestanmet.ir

@golestan_weather

25

گيلان

www.gilmet.ir

@gilmet

26

لرستان

www.lorestanmet.ir

@havashenasilorestan

27

مازندران

www.mazmet.ir

@mazand_weather_forecast

28

مركزي

www.markazimet.ir @markazimet

29

هرمزگان

www.hormozganmet.ir

 

30

همدان

www.sinamet.ir

 

31

يزد

www.yazdmet.ir

 

 

رديف 

نام سازمان جهانی

آدرس وب سايت

1

سازمان هواشناسي جهاني

www.wmo.co

2

سازمان هواشناسي كشورها

www.wmo.ch/web-en/member.html

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان هواشناسی کشور و اداره کل هواشناسی استان اردبیل می باشد و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با ذکر منبع از محتویات آن استفاده نمایند.